KARTA DUŻEJ RODZINY GMINY USTKA
SJO ALEKSANDRA uczestniczy w programie prowadzonym przez Gminę Ustka.

Posiadacze karty dużej rodziny Gminy Ustka są uprawnieni do korzystania z następujących ulg:

20%
- na grupowy kurs języka angielskiego lub niemieckiego
- na zajęcia indywidualne z języka niemieckiego  
- na korepetycje z języka niemieckiego 

10%
- na zajęcia indywidualne z języka angielskiego
- na korepetycje z języka angielskiego